Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 82 (Λαϊκή Ονομασία: Ρεθυμνιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 159 εγγραφές  σε 23 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  6
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 62-63        Φ7γΦ7δ.0-0
 64-65        37α37β.0-0
 66-67        3α36α.0-0
 68-69        3α36α.0-0
 70-70        36α.0-0
 71-72        3α36α.0-0
 73-76        Φ8αΦ8βΦ8γΦ8δ.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5  6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   επόμενη >>