Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 255 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 131 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  16
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 188-188        4α.0-0
 189-189        4α.0-0
 190-190        4α.0-0
 191-191        4α.0-0
 192-193        64α4α.0-0
 194-195        64α4α.0-0
 196-196        64α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16  17   18   19   επόμενη >>