Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 255 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 131 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  7
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 70-70        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 71-71        125β.0-0
 72-73        126α85β.0-0
 74-75        91α85β.0-0
 76-77        91α85β.0-0
 78-79        91α85β.0-0
 80-81        91α85β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6  7  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   επόμενη >>