Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 255 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 131 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  6
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 56-59        Φ31αΦ31βΦ31γΦ31δ.0-0
 60-61        125α125β.0-0
 62-63        125α125β.0-0
 64-65        125α125β.0-0
 66-67        126α85β.0-0
 68-68        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 69-69        125β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5  6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   επόμενη >>