Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 255 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 131 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  5
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 44-44        43β.0-0
 45-46        13β13α.0-0
 47-48        124α61β.0-0
 49-50        13β13α.0-0
 51-52        124α61β.0-0
 53-54        13β13α.0-0
 55-55        ΓΕΦΥΡΑ.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4  5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   επόμενη >>