Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 107 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα Ρεθυμνιώτικη)
Υπάρχουν 111 εγγραφές  σε 16 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  10
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 112-112        34α.0-1
 113-114        34α46β.0-1
 115-116        34α46β.0-1
 117-117        34α.0-1
 118-118        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 119-120        Φ17αΦ17β.0-0
 121-124        Φ18αΦ18βΦ18γΦ18δ.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12   13   14   15   16   επόμενη >>