Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 107 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα Ρεθυμνιώτικη)
Υπάρχουν 111 εγγραφές  σε 16 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  8
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 91-92        13β44β.0-0
 93-94        13β44β.0-0
 95-96        45α45β.0-0
 97-98        45α45β.0-0
 99-99        45α.0-1
 100-100        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 101-101        34α.0-1

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7  8  9   10   11   12   13   14   15   16   επόμενη >>