Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 107 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα Ρεθυμνιώτικη)
Υπάρχουν 111 εγγραφές  σε 16 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  13
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 151-151        54α.0-0
 152-153        55α55β.0-0
 154-155        55α55β.0-0
 156-157        56α56β.0-0
 158-156        56α56β.0-0
 160-161        56α56β.0-0
 162-163        56α56β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13  14   15   16   επόμενη >>