Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 107 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα Ρεθυμνιώτικη)
Υπάρχουν 111 εγγραφές  σε 16 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  4
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 41-42        45α45β.0-0
 43-43        34α.0-1
 44-44        34α.0-1
 45-45        34α.0-1
 46-46        34α.0-1
 47-48        34α46β.0-1
 49-50        34α46β.0-1

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   επόμενη >>