Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Αποτελέσματα

  Υπάρχουν 10 εγγραφές  σε 1 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
   
  Αρ. Λ. Λαϊκή Ονομασία
  325. Μια σειρά από συρτά του Μανώλη Μανασάκη
  326. Σειρά του Μανώλη του Μανασάκη (2)
  327. Συρτό του Μανώλη του Μανασάκη, άλλο
  328. Συρτό του Μανώλη του Μανασάκη, άλλο
  329. Συρτό του Μανώλη του Μανασάκη, άλλο
  330. Συρτό του Μανώλη Μανασάκη «Οι πληγές»
  331. Συρτό του Μανώλη Μανασάκη άλλο, «Ο αϊτός»
  332. Συρτό «Τα πουλιά»
  333. Συρτό «Ο μερακλής»
  334. Σειρά από συρτά του Λευτέρη του Μανασάκη του Γαλλιανού