Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 167 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα αλά Μουντάκη)
Υπάρχουν 117 εγγραφές  σε 17 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-1        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 2-2        102α.0-0
 3-3        102α.0-0
 4-4        72α.0-0
 5-5        72α.0-0
 6-6        72α.0-0
 7-7        72α.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   επόμενη >>