Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 167 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα αλά Μουντάκη)
Υπάρχουν 117 εγγραφές  σε 17 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  13
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 149-150        13β42β.0-0
 151-152        13β42β.0-0
 153-154        13β42β.0-0
 155-156        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 157-160        Φ19αΦ19βΦ19γΦ19δ.0-0
 161-162        13β42β.0-0
 163-164        13β42β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13  14   15   16   17   επόμενη >>