Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 167 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα αλά Μουντάκη)
Υπάρχουν 117 εγγραφές  σε 17 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  16
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 191-191        81α.0-0
 192-193        24α43β.0-0
 194-195        62α62β.0-0
 196-197        62α62β.0-0
 198-199        62α62β.0-0
 200-201        62α62β.0-0
 202-202        43β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16  17   επόμενη >>