Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 167 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα αλά Μουντάκη)
Υπάρχουν 117 εγγραφές  σε 17 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  8
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 79-80        13β42β.0-0
 81-82        13β42β.0-0
 83-84        13β42β.0-0
 85-88        Φ19αΦ19βΦ19γΦ19δ.0-0
 89-90        13β42β.0-0
 91-92        13β42β.0-0
 95-96        45α45β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7  8  9   10   11   12   13   14   15   16   17   επόμενη >>