Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 167 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα αλά Μουντάκη)
Υπάρχουν 117 εγγραφές  σε 17 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  4
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 28-28        104α.0-0
 29-30        66α41β.0-0
 31-32        66α41β.0-0
 33-34        66α41β.0-0
 35-36        66α41β.0-0
 37-38        66α41β.0-0
 39-40        66α41β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   επόμενη >>