Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 167 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα αλά Μουντάκη)
Υπάρχουν 117 εγγραφές  σε 17 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  15
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 179-180        45α45β.0-0
 181-181        45α.0-1
 182-182        80β.0-0
 183-184        80α80β.0-0
 185-186        80α80β.0-0
 187-188        80α80β.0-0
 189-190        81α81β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15  16   17   επόμενη >>