Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 167 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα αλά Μουντάκη)
Υπάρχουν 117 εγγραφές  σε 17 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  10
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 109-109        81α.0-0
 110-111        24α24β.0-0
 112-113        24α24β.0-0
 114-114        24α.0-0
 115-115        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 116-119        Φ25αΦ25βΦ25γΦ25δ.0-0
 120-121        24α24β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12   13   14   15   16   17   επόμενη >>