Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 146 εγγραφές  σε 21 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  10
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 115-116        4α31β.0-2
 117-118        4α31β.0-2
 119-120        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 121-124        Φ25αΦ25βΦ25γΦ25δ.0-0
 125-126        4α31β.0-2
 127-128        4α31β.0-2
 129-130        4α31β.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   επόμενη >>