Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 146 εγγραφές  σε 21 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  3
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 23-24        35α35β.0-0
 25-26        35α35β.0-0
 27-28        35α35β.0-0
 29-30        35α35β.0-0
 31-31        4α.0-0
 32-32        4α.0-0
 33-33        4α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2  3  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   επόμενη >>