Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 146 εγγραφές  σε 21 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  21
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 254-254        4α.0-0
 255-255        4α.0-0
 256-256        4α.0-0
 257-258        4α31β.0-2
 259-260        4α31β.0-2
 261-264        CODA.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  21