Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 146 εγγραφές  σε 21 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  5
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 45-46        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 47-50        Φ25αΦ25βΦ25γΦ25δ.0-0
 51-52        4α31β.0-2
 53-54        4α31β.0-2
 55-56        4α31β.0-2
 57-58        Φ25αΦ25β.0-0
 59-62        Φ25αΦ25βΦ25γΦ25δ.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4  5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   επόμενη >>