Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 146 εγγραφές  σε 21 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  12
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 145-146        35α35β.0-0
 147-148        35α35β.0-0
 149-150        35α35β.0-0
 151-152        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 153-156        Φ3αΦ3βΦ3γΦ3δ.0-0
 157-157        36α.0-0
 158-159        35α35β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12  13   14   15   16   17   18   19   20   21   επόμενη >>