Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 146 εγγραφές  σε 21 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  9
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 99-100        35α35β.0-0
 101-102        35α35β.0-0
 103-104        35α35β.0-0
 105-106        35α35β.0-0
 107-108        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 109-112        Φ3αΦ3βΦ3γΦ3δ.0-0
 113-114        4α31β.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8  9  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   επόμενη >>