Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 146 εγγραφές  σε 21 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  13
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 160-161        35α35β.0-0
 162-163        Φ3αΦ3β.0-1
 164-167        Φ3αΦ3βΦ3γΦ3δ.0-0
 168-168        36α.0-0
 169-170        35α35β.0-0
 171-172        35α35β.0-0
 173-174        35α35β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13  14   15   16   17   18   19   20   21   επόμενη >>