Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 146 εγγραφές  σε 21 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  17
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 214-214        4α.0-0
 215-215        4α.0-0
 216-216        4α.0-0
 217-217        4α.0-0
 218-218        4α.0-0
 219-219        4α.0-0
 220-221        4α31β.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17  18   19   20   21   επόμενη >>