Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 146 εγγραφές  σε 21 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  15
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 189-190        35α35β.0-0
 191-192        35α35β.0-0
 193-194        35α35β.0-0
 195-196        35α35β.0-0
 197-198        Φ3αΦ3β.0-1
 199-202        Φ3αΦ3βΦ3γΦ3δ.0-0
 203-203        36α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15  16   17   18   19   20   21   επόμενη >>