Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 196 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 146 εγγραφές  σε 21 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  20
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 247-247        4α.0-0
 248-248        4α.0-0
 249-249        4α.0-0
 250-250        4α.0-0
 251-251        4α.0-0
 252-252        4α.0-0
 253-253        4α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  20  21   επόμενη >>