Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 249 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 132 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-3        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 4-5        7α6β.0-0
 6-7        114α6β.0-2
 8-9        114α6β.0-2
 10-11        7α6β.0-0
 12-12        7α.0-0
 13-13        ΓΕΦΥΡΑ.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   επόμενη >>