Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 249 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 132 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  12
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 144-145        116α116β.0-0
 146-147        116α116β.0-0
 148-149        10α10β.0-0
 150-151        10α10β.0-0
 152-153        10α10β.0-0
 154-155        10α119β.0-1
 156-156        119β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12  13   14   15   16   17   18   19   επόμενη >>