Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 249 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 132 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  14
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 170-171        4α31β.0-2
 172-172        95α.0-0
 173-173        37α.0-0
 174-175        3α120β.0-1
 176-176        37α.0-0
 177-177        37α.0-0
 178-179        3α85β.0-1

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14  15   16   17   18   19   επόμενη >>