Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 249 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 132 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  8
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 92-93        115α115β.0-0
 94-95        115α115β.0-0
 96-97        115α115β.0-0
 98-98        78β.0-0
 99-99        3β.0-0
 100-101        116α116β.0-0
 102-103        37α3β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7  8  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   επόμενη >>