Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 249 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 132 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  11
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 131-132        13β13α.0-0
 133-134        118α31β.0-0
 135-136        118α31β.0-0
 137-138        118α31β.0-0
 139-140        118α78β.0-1
 141-141        3β.0-0
 142-143        37α3β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14   15   16   17   18   19   επόμενη >>