Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 249 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 132 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  10
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 118-119        24α117β.0-0
 120-121        24α24β.0-0
 122-123        24α24β.0-0
 124-125        24α24β.0-0
 126-126        24α.0-0
 127-128        13β13α.0-0
 129-130        13β13α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   επόμενη >>