Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 249 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 132 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  13
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 157-157        119β.0-0
 158-158        10β.0-0
 159-161        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 162-163        24α24β.0-0
 164-165        58α31β.0-1
 166-167        58α31β.0-1
 168-169        58α31β.0-1

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13  14   15   16   17   18   19   επόμενη >>