Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 249 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 132 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  19
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 226-227        3α85β.0-1
 228-229        37α85β.0-0
 230-231        37α85β.0-0
 232-233        3α85β.0-1
 234-234        3α.0-0
 235-237        CODA.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  19