Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-1        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 2-2        112α.0-1
 3-3        112α.0-1
 4-5        112α112β.0-0
 6-6        112α.0-1
 7-7        112α.0-1
 8-9        112α112β.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>