Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  8
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 86-87        13β42β.0-0
 88-89        13β42β.0-0
 90-91        13β42β.0-0
 92-92        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 93-94        Φ3γΦ3α.0-0
 95-98        Φ3αΦ3βΦ3γΦ3δ.0-0
 99-100        13β42β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7  8  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>