Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  9
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 101-102        13β42β.0-0
 103-104        26α26β.0-0
 105-106        26α26β.0-0
 107-108        26α26β.0-0
 109-110        26α26β.0-0
 111-114        Φ26αΦ26βΦ26γΦ26δ.0-0
 115-116        26α26β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8  9  10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>