Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  13
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 158-159        13β42β.0-0
 160-160        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 161-164        Φ3αΦ3βΦ3γΦ3δ.0-0
 165-166        13β42β.0-0
 167-168        13β42β.0-0
 169-170        26α26β.0-0
 171-172        26α26β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13  14   15   16   17   18   επόμενη >>