Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  15
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 189-189        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 190-193        Φ26αΦ26βΦ26γΦ26δ.0-0
 194-195        26α26β.0-0
 196-196        85β.0-0
 197-197        37α.0-0
 198-198        37α.0-0
 199-199        37α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15  16   17   18   επόμενη >>