Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  11
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 130-130        37α.0-0
 131-131        37α.0-0
 132-132        37α.0-0
 133-133        37α.0-0
 134-135        37α113β.0-0
 136-137        13β42β.0-0
 138-139        13β42β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>