Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  18
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 233-234        13β42β.0-0
 235-236        13β42β.0-0
 237-238        13β42β.0-0
 239-239        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 240-243        Φ12αΦ27βΦ3γΦ3δ.0-3
 244-245        13β42β.0-0
 246-248        CODA.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18