Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  12
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 140-141        13β42β.0-0
 142-143        13β42β.0-0
 144-147        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 148-149        Φ19αΦ19β.0-0
 150-153        Φ3αΦ3βΦ3γΦ3δ.0-0
 154-155        13β42β.0-0
 156-157        13β42β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12  13   14   15   16   17   18   επόμενη >>