Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  2
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 10-10        112α.0-1
 11-11        112α.0-1
 12-13        112α112β.0-0
 14-14        42β.0-1
 15-16        31β42β.0-1
 17-18        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 19-20        4α31β.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1  2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>