Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  17
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 211-212        13β42β.0-0
 213-214        13β42β.0-0
 215-216        13β42β.0-0
 217-218        13β42β.0-0
 219-226        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 227-228        Φ19αΦ19β.0-0
 229-232        Φ27αΦ27βΦ27γΦ27δ.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17  18   επόμενη >>