Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  7
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 68-69        37α113β.0-0
 70-71        13β42β.0-0
 72-73        13β42β.0-0
 74-75        13β42β.0-0
 76-79        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 80-81        Φ19αΦ19β.0-0
 82-85        Φ3αΦ3βΦ3γΦ3δ.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6  7  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>