Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 234 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 126 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  14
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 173-174        26α26β.0-0
 175-176        26α26β.0-0
 177-178        26α26β.0-0
 179-180        26α26β.0-0
 181-182        26α26β.0-0
 183-186        Φ26αΦ26βΦ26γΦ26δ.0-0
 187-188        26α26β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14  15   16   17   18   επόμενη >>