Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-1        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 2-3        4α31β.0-2
 4-5        4α31β.0-2
 6-7        4α31β.0-2
 8-9        4α31β.0-2
 10-11        30α30β.0-0
 12-13        30α30β.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>