Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  4
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 37-38        31α31β.0-0
 39-40        31α31β.0-0
 41-42        31α31β.0-0
 43-44        31α31β.0-0
 45-46        31α31β.0-0
 47-47        31α.0-0
 48-48        23α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>