Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  5
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 49-50        28α23α.0-0
 51-52        28α23α.0-0
 53-54        28α23α.0-0
 55-56        28α23α.0-0
 57-58        31α31β.0-0
 59-60        31α31β.0-0
 61-62        31α31β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4  5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>